Unikke faciliteter for lystfiskere

Unikke faciliteter for lystfiskere

19. marts 2021

 – med støtte fra ENV-fonden og Friluftsrådet.

Skagen Havn har i forbindelse med den seneste havneudvidelse – Etape 3, skabt bedre muligheder for lystfiskere i samarbejde med Skagen Havfiskeklub, Turisthus Nord, Skagen Byting og Skagen Uddannelsescenter med støtte fra ENV-Fonden samt Friluftsrådet.

I forlængelse af Strandpromenaden med indgang fra Østre Strandvej – og fra Søren Humbers Kaj, er det nu muligt, at komme ud langs den nyetablerede ydermole og helt ud til selve molehovedet, hvor den maritime aktivitet ved indsejlingen til havnen kan anskues fra første parket.

Det er her, langs den nye ydermole, der er etableret tre nye fiskeplatforme; Én østvendt og to sydvendte. Faktisk fire, hvis man tæller selve molehovedet med. Her er det bestemt også muligt at kaste snøren ud – og tag endelig den store fiskestang med. Der er en vanddybde på 14 meter rundt molehovedet.
Fiskeplatformene der er etableret i beton, måler hver især 2 x 6 meter, er omkranset af stålrækværk og har en højde over vandet på ca. 3 meter.
Ved den østvendte platform og ved molehovedet, er der handicapvenlig tilgang, således kørestolsbrugere og gangbesværede også gives mulighed for adgang.
Skagen Havn har sammen med ovennævnte lokale aktører, ansøgt ENV-Fonden og Friluftsrådet om støtte til projektet.
Både ENV-Fonden og Friluftsrådet har set positivt på ansøgningerne og medfinansierer således med henholdsvis kr. 500.000 og kr. 300.000.
Friluftsrådet har ved tilsagn om støtte lagt særlig vægt på at der til fiskepladserne er offentlig adgang, samt at det vil blive et attraktivt fiskested, takket være den store vanddybde, som ved ydermolen er på mellem 10 og 14 meter.

   

Placeringen af fiskeplatformene gør, at der er mulighed for spændende og varieret lystfiskeri på forskellige dybder og i forskellige retninger. Adgangen til en forholdsvis stor vanddybde, gør den nye ydermole til en yderst attraktiv fiskeplads, efter arter som havørred, torsk, sej og fladfisk, samt i sommersæsonen spændende arter som hornfisk, makrel og sågar en ny art i danske farvande; rygstribet pelamide, en mindre atlantisk tun-art på 2-4 kg.

Direktør ved Skagen Havn, Willy B. Hansen er meget glad for den støtte og opbakning projektet har fået og han siger; ”Ved Skagen Havn har vi den holdning, at lystfiskere bidrager positivt til livet på havnen, og vi fandt det naturligt at indgå i en dialog om fiskepladser når Etape 3 af havneudvidelsen alligevel skulle påbegyndes. Samarbejdet med de lokale aktører viser viljen til forbedring og innovation – og med midlerne fra ENV-fonden og fra Friluftsrådet er fiskeplatformene blevet en realitet.”

Der er offentligt adgang til den nye havneudvidelse og fiskeplatformene fra fredag den 19. marts kl. 15.00

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk