Lystfiskeri

Skagen Havn regulerer lystfiskeri fra havnens arealer.

På nedenstående kort kan du se, hvorfra det er tilladt at fiske.

I henhold til Standard Reglementet for overholdelse af orden i danske havne er lystfiskeri kun tilladt med gyldigt fisketegn. Dette kan erhverves på fisketegn.dk

Skærpede sikringsregler i havne med international trafik har medført, at visse områder på Skagen Havn er lukket for publikum. Det betyder blandt andet, at lystfiskere ikke må færdes inden for havnens sikringsområder. (ISPS)

I erhvervshavnen er det således kun tilladt at fiske fra trawlstrækpladsen, vestmolen, en del af sydmolen, samt på fiskeplatformene og molehovedet med adgang fra Kattegatmolen.
Pga. den store afstand til land og af hensyn til faren for overskylning af bølger, er det ikke tilladt at færdes eller fiske fra den yderste del af sydmolen.

Ordensregler på Skagen Havns område:

  • Færden på området er på eget ansvar
  • Fiskeri er tilladt med gyldigt fisketegn. Kan erhverves på fisketegn.dk
  • Hold altid opsyn med dit barn. Molen kan være glat, og der kan være store huller mellem stenene.
  • Vis hensyn til andre. Unødig støj og generende opførsel accepteres ikke.
  • Vis hensyn og værn om natur og havmiljø.
  • Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning fra området.

Lystfiskere skal respektere regler og skiltning på havnens område og efterkomme anvisninger fra Skagen Havns personale. Fiskeri og parkering i forbindelse med ophold på de områder, hvor fiskeri er tilladt, foregår på eget ansvar. Lystfiskeri må under ingen omstændigheder besværliggøre arbejdet eller adgangen for Skagen Havns personale eller havnens øvrige brugere.

Det er Skagen Havns holdning, at lystfiskerne bidrager positivt til livet på havnen, og lystfiskerne er - og vil fortsat være - velkomne.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk