Lystfiskeri

Skagen Havn regulerer lystfiskeri fra havnens arealer.

På planen kan du se, hvor det er tilladt at fiske.

I henhold til Standard Reglementet for overholdelse af orden i danske havne er lystfiskeri generelt ikke tilladt.

Fra 1. juli 2004 blev der indført skærpede sikringsregler i havne med international trafik, hvilket medførte, at visse områder på Skagen Havn blev lukket for publikum. Det har bl.a. betydet, at lystfiskere ikke må færdes inden for havnens sikringsområder.

I erhvervshavnen er det således kun tilladt at fiske fra østmolen, de mellemste molehoveder, fra trawlstrækpladsen og dele af vestmolen. Pga. den store afstand til land og af hensyn til faren for overskylning af bølger, er det ikke tilladt at færdes eller fiske fra den yderste del af vestmolen.

Lystfiskerne skal respektere eksisterende skilte på havnens område og efterkomme alle anvisninger fra Skagen Havns personale. Al fiskeri og parkering i forbindelse med ophold på de områder, hvor fiskeri er tilladt, foregår på eget ansvar. Lystfiskeri må under ingen omstændigheder besværliggøre arbejdet eller adgangen for Skagen Havns personale eller havnens øvrige brugere.

Det er Skagen Havs holdning, at lystfiskerne bidrager positivt til livet på havnen, og lystfiskerne er - og vil fortsat være - velkomne.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk