Generelle oplysninger om ISPS koden

Skagen Havns faciliteter er pr. 1/7 2004 fuldt implementeret i henhold til ISPS koden.

Se evt.: http://gisis.imo.org/

Der er tale om følgende 7 faciliteter:

 • Facilitet nr. DKSKA-0001 kaj 15
 • Facilitet nr. DKSKA-0002 kaj 1
 • Facilitet nr. DKSKA-0003 kaj 4-5
 • Facilitet nr. DKSKA-0005 kaj 7
 • Facilitet nr. DKSKA-0017 Kaj 10
 • Facilitet nr. DKSKA-0023 kaj 9
 • Facilitet nr. DKSKA-0025 kaj 13
 • Facilitet nr. DKSKA-0026 Kaj 40-41

Se oversigtkort over faciliteter her

ISPS – Info / kommunikation foregår via Skagen Havn:

Vagthavende Havne ass.
Tlf. +45 98 44 13 46
Fax +45 98 45 03 38
E-mail pfso@skagenhavn.dk
VHF
ch. 12-16 direkte PSO: Thomas Madsen
mob.+45 31 56 61 46
E-mail tm@skagenhavn.dk

Krav til personer, besætning, fisker og personale:

Alle, som befinder sig i Skagen Havns ISPS - områder, er forpligtet til på forlangende at forevise identifikationspapirer med foto eller Havnens Id/gæstekort samt redegøre for deres lovlige ærinde i området. Hvis disse krav ikke kan opfyldes, kan der foretages politianmeldelse med krav om bødestraf.

Krav til "SOLAS" skibe:

Skibe, som ankommer til Skagen Havn, skal til skibets Agent/mægler(havn) udlevere følgende oplysninger:

 1. De sidste 10 anløbshavne. "MANDATORY QUESTIONS SHIPS"
 2. Crewlist.
 3. Crewlist ved besætningsskift.
 4. Passagerliste.
 5. Udleverer oplysninger til Skagen havn vedr. våben / farlig gods ombord i skibet.
 6. Skibets "Skibshistorisk fortløbende oversigt" (CSR) minimum næste destination.
 7. Mundtlig/skriftlig besked om firmaer som skal levere varer eller tjenesteydelser under skibets ophold.
 8. Mundtlig/skriftlig besked om besøgende om bord under opholdet.
 9. Forevis/Check på forlangende af skibets "International Ship Security Certificate".

Skagen Havn vil ved hvert anløb kræve oplysningerne nævnt i punkterne 1-2-3-4-5
Tilsendt før Eta. på E-mail pfso@skagenhavn.dk eller fax +45 98 45 03 38
Skibe uden mægler skal hvis muligt 24 timer før Eta. sende de nævnte oplysninger til Skagen Havn direkte på: pfso@skagenhavn.dk eller fax +45 98 45 03 38

Krav til "Ikke Solas Skibe":
Mandskab, besætning som ønsker at gå i land skal være i besiddelse af:

 1. Identifikationspapirer med foto eller Havnens Id/gæstekort samt kunne redegøre for deres ærinde til området.
 2. Overholde de retningslinjer som udstedes af Skagen Havn i henhold til ISPS-koden.
 3. Skibet skal udleverer crewlist på forlangende.

Udstedelse af "Sikringserklæring" (Declaration of Security) (DoS):

Denne udstedes kun under følgende forudsætninger:

 1. På forlangende af havn/skib hvis der er "ikke-Solas" skibe ved samme facilitet.
 2. Skibet opererer i et højere sikringsniveau end Skagen Havn.
 3. Der har været en sikkerhedstrussel eller hændelse som har berørt skib eller facilitet.
 4. Skibet har været i en havn/facilitet, som ikke er blevet pålagt at have og gennemføre en godkendt sikringsplan.

Skibe som opfylder et af ovennævnte sikringsforhold og som ønsker udstedt en Sikringserklæring:

Kontakt PSO eller dennes stedfortræder PFSO på tlf. 98 44 13 46 VHF ch.12-16
Alle udgifter i forbindelse med udstedelse af DoS og div. ekstra tiltag påhviler skibet.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk