Generelle oplysninger om ISPS koden

Skagen Havns faciliteter er pr. 1/7 2004 fuldt implementeret i henhold til ISPS koden.

Se evt.: http://gisis.imo.org/

Der er tale om følgende 7 faciliteter:

 • Facilitet nr. DKSKA-0001 kaj 15
 • Facilitet nr. DKSKA-0002 kaj 1
 • Facilitet nr. DKSKA-0003 kaj 4-5
 • Facilitet nr. DKSKA-0005 kaj 7
 • Facilitet nr. DKSKA-0017 Kaj 10
 • Facilitet nr. DKSKA-0023 kaj 9
 • Facilitet nr. DKSKA-0025 kaj 13
 • Facilitet nr. DKSKA-0026 Kaj 40-41

Se oversigtkort over faciliteter her

ISPS – Info / kommunikation foregår via Skagen Havn:

Vagthavende Havne ass.
Tlf. +45 98 44 13 46
E-mail hv@skagenhavn.dk
VHF ch. 12-16

PSO Thomas Madsen
Mob. +45 31 56 61 46
E-mail pfso@skagenhavn.dk

Krav til personer:

Alle, som befinder sig på Skagen Havns ISPS faciliteter, er forpligtede til på forlangende at forevise identifikationspapirer med foto eller Skagen Havns Id/gæstekort, samt redegøre for deres ærinde i området. Ved overtrædelse kan der foretages politianmeldelse. 

Krav til ISPS skibe:

Skibet/Agenten skal indrapportere til Safe Sea Net i henhold til gældende regler minimum 24 timer inden ankomst.

Skibet skal på forlangende fremvise følgende dokumenter til vagthavende Havneassistent:

 1.  De sidste 10 anløbshavne.
 2.  Crew list.
 3.  Passagerliste.
 4.  Oplysninger vedr. våben / farligt gods ombord i skibet.
 5.  International Ship Security Certificate.

Skibet/Agenten skal skriftligt informere vagthavende Havneassistent om følgende:

 1.  Firmaer, som skal levere varer eller tjenesteydelser under skibets ophold.
 2.  Besøgende om bord under opholdet.

Krav til "ikke ISPS Skibe" på en ISPS facilitet:

 1.  Udfærdige en Tiltrædelseserklæring i samarbejde med vagthavende Havneassistent.
 2.  Udlevere crewlist på forlangende.

Skibet/Agenten skal skriftligt informere vagthavende Havneassistent om følgende:

 1.  Firmaer, som skal levere varer eller tjenesteydelser under skibets ophold.
 2.  Besøgende om bord under opholdet.

Udstedelse af Sikringserklæring/Declaration of Security (DoS):

Denne udstedes kun under følgende forudsætninger:

 1.  På forlangende af havn/skib, hvis der er "ikke ISPS skibe” ved samme facilitet.
 2.  Skibet opererer i et højere sikringsniveau end Skagen Havn.
 3.  Der har været en sikkerhedstrussel eller hændelse, som har berørt skib eller facilitet.
 4.  Skibet har været i en havn/facilitet, som ikke er ISPS godkendt.

Kontakt PSO eller vagthavende Havneassistent for udstedelse af DoS. Alle udgifter i forbindelse med udstedelse af DoS og diverse ekstra tiltag påhviler skibet.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk