2.  BETINGELSER

2.1.   Angivelse og betaling

Taksterne og priserne i dette hæfte, som er gældende for aktiviteter på, til og fra Skagen Havn, skal betragtes som gældende, medmindre andet skriftligt er aftalt med Skagen Havn. 

Alle takster er ekskl. moms. 
Afgifter kan ændres uden forudgående varsel.

Det påhviler brugere af havnen, dvs. skibsføreren eller skibets agent at afgive alle nødvendige oplysninger til beregning og opkrævning af afgifter samt efter anmodning fra havnens personale at fremlægge skibs-papirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. 

Inden et skib afsejler, uanset om skibet har lastet, losset eller blot henligget i havnen, skal alle afgifter være betalt eller på anden måde sikret Skagen Havn.

2.2.   Rengøring

Spild på havnens arealer, herunder i havnebassiner, i forbindelse med oplægning, lastning og losning eller anden form for godshåndtering skal oprenses i et sådant omfang, at gældende miljøkrav overholdes. 

Det påhviler ladningsejeren at bortskaffe spild i henhold til gældende regler for området. Spild må ikke kastes i havnens bassiner. Såfremt varer eller gods tabes i havnebassinerne, påhviler det ligeledes ladningsejeren at samle det pågældende op fra bassinerne. Alle berørte arealer skal rengøres umiddelbart efter, at godshåndteringen er afsluttet. Sker dette ikke, er Skagen Havn berettiget til at lade oprensning foregå for ladnings ejerens regning.

  

Tilbage

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk