Skagen Havns Miljø- og Genbrugsplads er beliggende i den vestlige del af havnen, Kuttervej 6.

Havnens Miljø og genbrugsplads blev fuldstændig renoveret i 2009, hvor pladsen fik ny belægning, nyt hegn, automatisk skydeport og en ny hal på 450m2. Hallen bruges til opbevaring af havnens materialer, så som affaldscontainere, skilte, fendere, snerydningsredskaber og vejsalt.

Pladsen bruges af havnens medarbejdere til at sortere affaldet som dagligt indsamles på havneområdet. Affaldet kommer fra havnens brugere, primært fra skibe der anløber havnen. Affaldet består dels af dagrenovation, som afhentes af havnens renovationsvogn, dels af metaller, elektronik, hårde hvidevarer, trawl, akkumulatorer, spildolie og kemikalieaffald som indsamles på lastbil.

Indsamlet kemikalier og spildolie fra skibe opbevares i havnens godkendte miljøhal, som ligeledes findes på pladsen, hvorefter det afhentes af Modtagestation Vendsyssel I/S eller anden godkendt aktør.

Pladsen er miljøgodkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens §33 til etablering af genbrugsplads.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk