Droneflyvning-Skagen Havn

I erkendelse af behovet for retningslinjer omkring brugen af droner på Skagen havn skal nedenstående procedurebeskrivelse følges ved hver enkel anmodning om tilladelse til at flyve med droner på Skagen Havns område.

  • Skagen Havn henholder sig til bekendtgørelse 2253 af 29/12-2020 (Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssig område).
  • Flyvning med drone på Skagen Havn, uanset formålet, må kun foregå med Skagen Havns tilladelse (gives af Port Security Officer via email:hv@skagenhavn.dk).
  • Skagen Havn kan til enhver tid forlange at se godkendelse og autorisation for drone og dronefører. 
  • Skagen Havn forbeholder sig ret til at vurdere om en ønsket droneflyvning vil genere andre interesser på havnens/kunders område og herfra beslutte om flyvningen kan foretages (Blandt andet i henhold til bekendtgørelse 1190, Bekendtgørelse af lov om TV-overvågning).
  • Tilladelser kan i udgangspunktet kun gives som engangstilladelse (Der skal ansøges hver gang flyvning ønskes foretaget).

Forbudsområder på Skagen Havn link

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk