Redegørelse for bæredygtighed 2023

Skagen Havn – Tæt på 70% reduktion i udledning af CO2.

Skagen Havn har udvalgt tre initiativer, der alle i 2023 har bidraget til reduktion af CO2 udledning.
Solceller; Der er installeret solceller på tre bygninger. Fisketerminalen, Den nye veterinære grænsekontrol og den nye Havnebygning.
Sidstnævnte, den nye Havnebygning, der med sin DGNB certificering blandt andet måler livscyklus af byggematerialer, forbrug af energi og vand, samt tilgængelighed og indeklima.
Sidst men ikke mindst, er projektet Skagen Circle et udvalgt initiativ, da det omhandler genanvendelse af spildevand fra fiskeindustrien. Her er der tale om cirkulær økonomi. 

Redegørelse for bæredygtighed 2022

Skagen Havn er nu klar med redegørelse for bæredygtighed for 2022.

Redegørelse for bæredygtighed 2021

Skagen Havns bæredygtighedsstrategi balancerer 3 delområder; Den økonomiske, den miljømæssige og den sociale bæredygtighed.

For at kunne følge med i udviklingen og se om de målsætninger havnen har sat, løbende bliver opnået, og om det i det hele taget går i den rigtige retning, udarbejder Skagen Havn årligt en redegørelse for bæredygtighed.

Økonomisk bæredygtighed
Også i 2021 bærer Skagen Havns omsætning præg af Covid 19, særligt på forretningsområdet vedrørende krydstogt. Fiskeriet har dog vist en fremgang på den samlede værdi, selv om mængderne har været lavere end i 2020 – Skagen Havn fastholder fortsat sin position som Danmarks største fiskerihavn.

Social bæredygtighed
Det er vigtigt for Skagen Havn at bidrage til at byens borgere og besøgende kan få gode oplevelser på havnens arealer. Derfor stiller havnen gerne arealer til rådighed til arrangementer der gavner byen – herunder Skagen Marathon 2021, som efter pandemien blev afholdt foran lystbådsbassinet med fiskepakhusene som kulisse.

Miljømæssig bæredygtighed
I 2021 er Skagen Havns eget elforbrug steget i forhold til 2020 og årene før. Stigningen skyldes primært driften af det nye landstrømsanlæg. Det er positivt at flere fartøjer kobler sig på landstrøm og ligger ved kaj, uden dieseldrift.
Skagen Havn oplever en stigende interesse for den grønne omstilling fra kundernes side.

Redegørelse for bæredygtighed 2020

Skagen Havn er ambitiøs og ønsker at understøtte en ansvarlig og bæredygtig omstilling af samfundet. Vi vil på tværs af vores fem forretningsområder – fiskeri og forarbejdning, maritim service, gods og bunkring, udlejning af erhvervsarealer samt krydstogt og oplevelsesøkonomi – investere i projekter, der understøtter vores egen og vores kunders indsats i at fremme den bæredygtige udvikling.

Bæredygtighed betyder for os, at vi balancerer tre delområder i form af den økonomiske-, miljømæssige- og sociale bæredygtighed. Det er således afgørende at vi ikke udelukkende fokuserer på en økonomisk bundlinje, på bekostning af eksempelvis miljøet. Derfor foretager vi en årlig redegørelse, der skal sikre, at vi kan følge Skagen Havns udvikling i forhold til bæredygtighed. Den miljømæssige bæredygtighed har et særligt fokus i redegørelsen. Med denne kortlægning kan vi løbende observere, om de indsatser vi laver ligeledes kan aflæses i havnens klimapåvirkning. På denne måde kan vi sikre, at vi hele tiden arbejder hen i mod målet om at reducere Skagen Havns klimaaftryk.

Den økonomiske-, miljømæssige- og den sociale bæredygtighed udgør strukturen for den følgende redegørelse for 2020. Her vil vi præsentere centrale data fra Skagen Havn på tværs af de tre områder.

Redegørelse for bæredygtighed 2020

Redegørelse for bæredygtighed 2019


Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk