Affaldshåndtering

Ved kajen er der opstillet containere til kabysaffald. Driftsaffald afhentes efter aftale med den maritime afdeling.
Større mængder affald, der ikke henregnes under driftsaffald, skal bortskaffes for fartøjets egen regning.

Indsamling af affald foregår hver dag (mandag til fredag).

Følgende affaldstyper modtages kun efter aftale med den maritime afdeling (kontaktes på tlf. 98 44 13 46):

Kloakspildevand fra holding tanke

Der modtages min. 1 m3 og max. 6 m3 ved tilkaldelse af slamsuger

På Krydstogtkajen (Kaj 9) og Pier 10 (Kaj10) findes tilkoblinger ved kaj.
Kloakspildevand skal pumpes i land af skibets egne pumper.
Der modtages maksimalt 800 m3 pr. anløb.

Flydende olieaffald

(levering af mobil tank/beholdere)
Over 6 m3 tilkaldes slamsuger

Dagrenovation hvis:

  • affaldet kommer fra skibe fra 3. lande
  • det er større mængder (læsses direkte på lastbil)
  • der ikke betales skibs- vare- eller værdiafgift (betaling for bortskaffelse af affald)

Øvrigt affald hvis:

  • det er større mængder (læsses direkte på lastbil)
  • der ikke betales skibs- vare- eller værdiafgift (betaling for bortskaffelse af affald)

OBS: Trykflasker: Afleveres trykflasker, hvor flaskens indhold ikke tydeligt fremgår, SKAL den maritime afdeling af sikkerhedsmæssige grunde kontaktes på tlf. 98 44 13 46

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk