7.  FISKERI

Af konsumfisk, industrifisk og skaldyr der losses fra fiskefartøjer i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales der værdiafgift ved salg i første hånd.  

Værdiafgiften opgøres som en procentdel af landingsværdien. Ved landing forstås den samlede last pr. anløb for det enkelte fartøj.

Værdiafgift for fisk og skaldyr betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, forædlingsvirksomheden eller fiskeopkøberen).

Formidlere og købere af fisk og skaldyr har pligt til, at oplyse om værdi og vægt af omsat eller opkøbt fisk og skaldyr skriftligt til Skagen Havn.

Oplysninger om værdi og vægt af omsat eller opkøbt fisk og skaldyr skal være Skagen Havn i hænde senest den 12. i måneden efter den måned, hvori landing er sket.

Skagen Havn kan kræve, at formidlere og opkøbere af fisk og skaldyr oplyser specifikationer over opkøbene, samt fra hvem fisken er købt.

Skagen Havn kan kræve, at fiskefartøjer oplyser om landings værdi og vægt, samt til hvem, der er landet.

Varernes samlede vægt angives som bruttovægt i hele kg. Værdien angives ekskl. moms. 

a.  Værdiafgift andrager 2,40 % af værdien af den samlede landing

b.  Dog max. 37.000 kr. . (landingsværdi 1.541.667 kr.), der jf. ovenstående skal dokumenteres, når den ønskes anvendt.

c.  Minimumsværdiafgift 

For fiskefartøjer med en længde på 14 meter eller derunder skal der årligt betales en minimumsværdiafgift på 5.615,32 kr.

Minimumsafgiften opkræves efter årets afslutning, med modregning af dokumenteret allerede betalt værdiafgift indtil 5.615,32 kr.

For fiskefartøjer under 14 meter, der ikke bruger Skagen Havn som base havn hele kalenderåret betales minimumsafgiften forholdsmæssigt for antal dage i forhold til 365 dage.

 

Tilbage

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk