Fiskeri og forarbejdning 

Fiskeri og fiskeindustri dominerer på Danmarks største fiskerihavn, hvor vi har en stærk og fuldendt værdikæde med alle led fra fangst og landing over forarbejdning til afsætning og transport.

Fiskeri og forarbejdning af fisk har en lang tradition og historie på Skagen Havn, og det er forsat den grundlæggende kerne i Skagen Havn. Vores fisketerminal byder på optimale landingsfaciliteter, hvor de friske fisk losses ind på samlecentralen, fiskeauktionen eller direkte i kølebiler til videre transport. Mange af de landede fisk forarbejdes og forædles hos havnens mange fiskeproducenter for at blive solgt og sendt videre til købere i hele Europa i en ubrudt kølekæde.

Skagen Havn har status som Danmarks største fiskerihavn både målt på mængder og værdi. I Skagen Havn har der i de seneste år været landet fisk til en værdi af godt én milliard kroner.

Hovedvægten af landinger i Skagen Havn går til konsum og den pelagiske industri. Over 125.000 tons fiskemel og -olie eksporteres til mere end 60 lande. Fangsten af pelagiske fisk udgøres primært af sild og makrel, hvor sild tegner sig for mere end 100.000 tons årligt. Det gør Skagen Havn til Nordeuropas vigtigste landingshavn for sild. Samtidig landes der mere end 200.000 tons industrifisk i Skagen Havn årligt.

Vi ønsker at give fiskeriet de bedste rammer for vækst og udvikling. Etape 3 udvidelsen af havnen, udbygger havnens faciliteter med knap 1.000 meter ny kaj, forøget vanddybde i indsejling og eksisterende bassiner samt 190.000 kvm landreal

 

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk