Maritim service

Et stærk maritimt netværk på Skagen Havn løser alle typer af service- og nybygningsopgaver for de maritime fartøjer, som kommer ind i Skagen Havn eller ligger på reden. 

Skagen Havn er et geografisk knudepunkt for skibstrafikken i farvandene mellem Østersøen og Nordsøen. Der foretages årligt omkring 6000 landinger af fisk, og herudover anløbes havnen af mere end 650 fragtskibe, et stigende antal krydstogtskibe og et meget stort antal lystbåde.

Netværket Serviceteam Skagen tilbyder et komplet servicekoncept til alle grene af den maritime sektor og alle typer af fartøjer lige fra fiskefartøjer og handelsskibe til færger, lystbåde og offshore-skibe.

Servicering både ved kaj og på reden
Aktørerne i netværket leverer både service til skibe langs kaj, men i lige så høj grad til de mange skibe, der i kortere eller længere tidsrum ligger til ankers på reden ud for Skagen. Der kan samtidig tilbydes bunkring med skib eller via landforbindelse samt modtagelse af spildprodukter, herunder olieforurenet vand, slopolie samt spildevand. Med en vanddybde på 12,5 meter, stærke værftskompetencer med Karstensens Skibsværft i spidsen, en tørdok og mulighed for anløb af skibe på mere end 330 meter er kapaciteten for den maritime service stærkt repræsenteret på Skagen Havn.

Havnens døgnbemandede havnevagt er altid klar til at rådgive og hjælpe de fartøjer, som anløber havnen. Havnevagten træffes på telefon +45 98 44 13 46

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk