Q & A Skagen Havn Havneudvidelse Etape 3

 

Er det skatteborgerne, der betaler for udvidelsen?

Nej. Skagen Havn er ejet af Frederikshavn Kommune og drives som et selvstændigt selskab. Der er hverken kommunale eller skattemæssige penge i Skagen Havn. Skagen Havns investeringer betales alene af havnen og den kommercielle aktivitet, som erhvervskunder bidrager med. Frederikshavn Kommune stiller dog kommunale lånegarantier for de lån, som havnen optager.

Er det Frederikshavn Kommune, der låner havnen pengene til udvidelsen?

Nej, det er det ikke. Havnens finansiering af infrastrukturinvesteringer eller andet sker ved egenkapital eller ved optagelse af lån i Kommune Kredit og banker.

Forsvinder dele af Sønderstrand, når etape 3 står færdig?

Nej, det vil ikke ske – tværtimod vil havneudvidelsen, ifølge eksperters analyser og vurdering, resultere i at der lægges nogle få meter til bredden af Sønderstrand.

Har man undersøgt, hvordan havneudvidelsen påvirker miljøet?

Ja, det er undersøgt meget grundigt i den VVM-redegørelse, der ligger til grund for havneudvidelsen og myndighedernes godkendelse. Der vil være meget få og ikke væsentlige påvirkninger af miljøet.

Får vinterbaderne stadig mulighed for at bruge deres hus ved strandpromenaden?

Ja

Hvem skal bygge etape 3?

EU-udbuddet blev vundet af Per Aarsleff A/S, der samarbejder om opgaven med Rohde Nielsen A/S, Sweco A/S og VG Entreprenør A/S. Per Aarsleff A/S forestod også etape 1 og etape 2 udvidelsen af havnen.

Hvornår begynder man på at etablere etape 3?

1. spadestik blev taget den 28. juni 2019.

Hvornår forventer man etape 3 står færdig?

I den eksisterende tidsplan forventer vi færdiggørelse i januar 2021.

Hvordan kan man følge byggeriet?

Der vil blive mulighed for at følge byggeriet på havnens hjemmeside. Derudover vil der løbende blive bragt artikler i den lokale presse. I løbet af etableringsperioden vil der også blive muligheder for, at borgerne besøger og besigtiger den nye havneudvidelse.

Kommer man til at kunne fiske fra det nye areal på etape 3?

Ja, der er i tæt samarbejde med Skagen Havfiskeklub, Skagen Byting, Skagen Uddannelsescenter og Turisthus Nord integreret tre fiskeplatforme i udvidelsen. Fiskeplatformene får forbindelse til en offentlig adgangsvej, hvor man kan køre langs det nye areal. To af platformene får adgang for gangbesværede. Strandpromenaden forbi Sønderstrand vil fortsætte ud langs den nye havneudvidelse og ende ved det nye nordlige molehoved, hvor der vil være offentlig adgang til.

Hvad kommer det til at koste?

Kontrakten på havneudvidelsen beløber sig til 500 millioner kroner og er den største udvidelse i Skagen havns historie.

Hvad vil udvidelsen betyde for Skagen Havn?

Etape 3 vil betyde en øget aktivitet på Skagen Havn, både hvad angår fiskeriet samt forskellige godsaktiviteter. Kapaciteten i havnen øges væsentligt, og der udvikles nogle bedre faciliteter, som giver muligheder for vækst og udvikling blandt alle havnens kunder og aktører.

Hvem skal leje arealer og hvilke aktiviteter kommer der til at være?

Indtil videre er der underskrevet kontrakter med FF Skagen og Pelagia Norway. Der er mange andre interesserede, så for os handler det om at finde de lejere, som kan skabe den bedste situation for investeringen. Der vil være øget aktivitet vedr. landinger og produktion af fisk. På godsområdet vil der blive etableret en containerterminal, ligesom andre godsområder er i spil, herunder LNG, fiskemel og olie mv.

Hvor mange arbejdspladser kommer der til at blive skabt?

Vi forventer, at der skabes ca. 100 arbejdspladser, når området er færdigudviklet.

Bliver der områder, der lukkes af, så man ikke kan få adgang?

Ja, det vil der af sikkerheds- og sikringsmæssige årsager være. Men der bliver adgang til stenkastninger og molehovedet, hvorfra udsigten kan nydes, og der kan fiskes.

Alle havnene i Nordjylland bygger ud – er der kunder til det?

I Skagen Havn kan vi konstatere, at der er en meget stærk efterspørgsel efter areal på de seneste udvidelser. Det underbygges af de lejekontrakter, der allerede er indgået for en lang årrække og at virksomhederne også skal investere store summer på det nye areal. Det samme virker til at være tilfældet i flere af de andre nordjyske havne. Generelt er tendensen, at skibene bliver større og stikker dybere, så hvis vi ikke udvider, stiller det os ringere i konkurrencen om at tiltrække mere forretning til Skagen Havn.

Hvor mange meter kaj bliver der?

1050 meter ny kaj med vanddybder fra 11-13 meter..

Hvor mange kvadratmeter bliver arealet på i alt?

Landarealet med stenkastninger, veje og kajer bliver i alt på 192.000 m2.

Hvor stor er Etape 3 i forhold til Etape 1 og 2?

Landarealet i Etape 3 er ca. 70 % større end Etape 1 og kajlængden er ligeledes ca. 60 % længere end kajerne i Etape 2.

Vil den nye havn påvirke Grenen?

Analyser gennemført ved Dansk Hydraulisk Institut viser entydigt, at havneudvidelsen ikke vil påvirke Grenen på nogen måde.

Bliver der støjgener i forbindelse med udvidelsen?

Arealet der skal etableres, ligger generelt væk fra beboelse og er skærmet af de eksisterende bygninger på havnen. Når byggeriet går i gang med de store maskiner, vil det sikkert ind i mellem kunne høres i byen.

Bliver noget af havnen spærret af under udvidelsen?

Selve byggepladsområdet vil af hensyn til arbejdssikkerhed være et område med adgang forbudt for uvedkommende.

Bliver der mulighed for at få guidede rundture på havneudvidelsen mens byggeriet står på?

Ja der vil blive arrangeret nogle ture, hvor arbejdet kan besigtiges sammen med en person fra havnen.

 

 

 

 

 

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk