12. VETERINÆR GRÆNSEKONTROL

For veterinær kontrol af fødevarer, der importeres til EU fra tredjelande. Skal varerne losses via en af grænsekontrolstationerne, benævnt BIP - center.
Skagen Havns BIP - center er godkendt i henhold til alle myndighedskrav. 

Drift af kontrolstedet sker i henhold til Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 1043 af 4/9 2015 med senere ændringer. For benyttelse af kontrolfaciliteterne betales en afgift til Skagen Havn, som udgør 600 kr. pr. container, trailer og vognlæs eller 30 kr. pr. ton for større eller mindre enheder.

Ansvar for skade på og bortkomst af gods eller andet materiel af hvilken som helst art, som sker på kontrolstedet samt regres afgøres efter bestemmelsen i pkt. 14 Ansvar.

Tilbage

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk