4.  PLADSAFGIFT

4.1.   Pladsafgift almindelige bestemmelser

For alle skibe, fartøjer og flydende materiel, som henligger i Skagen Havn i mere end 1 uge, betales enten døgn afgift eller pladsafgift for hver påbegyndt ny 2 ugers periode en lejeafgift. 

Lejeafgiften opkræves af Skagen Havn og betales forud for hver periode. For skibe som oplægges i havnen uden påmønstret besætning, betales lejeafgiften forud for de perioder, der er aftalt for oplægningen. 

For vandarealer, der benyttes på anden måde end nævnt ovenfor, fastsættes pladsafgiften efter særlig aftale med Skagen Havn. 

Skagen Havn forbeholder sig ret til at fastsætte en anden pladsafgift end den beskrevet i kap. 4.2. Det kan være ved særlige forhold omkring et fartøjs henliggende i havnen, eksempelvis ved langtidsoplægninger og ophold med særlige krav til placeringen af fartøjet. 

4.2.   Pladsafgift/Takster

Der betales minimum 1.000,00 kr. i pladsafgift pr. påbegyndt 2-ugers periode uanset brutto tonnage.

Pladsafgift uge 1-8:                    2,38 kr./BT/14 dage

Pladsafgift uge 9-12:                  2,81 kr./BT/14 dage

Pladsafgift uge 13-16:               3,57 kr./BT/14 dage

Pladsafgift uge 17-26:               4,74 kr./BT/14 dage

Pladsafgift uge 27-52:            10,00 kr./BT/14 dage

Pladsafgift uge 53+:                 20,00 kr./BT/14 dage

4.3.   Fritagelser

Fritaget for pladsafgift er:

a.  Skibe mv., som er fritaget for skibsafgift efter kapitel 3.9, pkt. c.–f.

b.  Skibe der indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde hvor de anløber Skagen Havn i anden anledning, og ikke har losset fisk i havnen indenfor 3 mdr. I sådanne tilfælde kan fiskefartøjer henligge i havnen 7 dage efter anløb uden betaling. For fiskefartøjers videre henliggende efter udløbet af perioden på 7 dage, betales pladsafgift af en periode på 14 dage efter ankomst.

For fiskefartøjer der er fritaget for pladsafgift, men som ikke har betalt værdiafgift svarende til den pladsafgift der ellers skulle være betalt, opkræves pladsafgift minus den betalte værdiafgift.

c.  Fiskefartøjer under 14 meter

Tilbage

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk