Fisketerminal

Med indvielsen af Skagen Fisketerminal i 2008 har Skagen Havn fået et topmoderne center til modtagelse, sortering og salg af konsumfisk og skaldyr.

Fisketerminalen byder på optimale landingsfaciliteter, hvor konsumfisk losses, behandles, sælges og sendes videre ud til køberne i en ubrudt kølekæde. Når et fartøj har lagt til langs den ny renoverede terminal, losses den friske fisk hurtigt og direkte ind på samlecentralen, fiskeauktionen eller direkte i kølebiler til videre transport.

Fisketerminalen har følgende faciliteter: Separat opbevaringsrum til vaskede fiskekasser, auktion og samlecentral under et tag, topmoderne køleanlæg samt en række kølesluser til lastbiler.

Den nye fisketerminal er med til at sikre og udbygge, at Skagen Havn, også i fremtiden, er en havn, som mange hjemmehørende og fiskefartøjer fra andre havne vil benytte som landingshavn.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk