Trawlstræk / Wirestræk / Trawlskovlsplads

For Skagen Havn er det, som Danmarks største fiskerihavn, af afgørende betydning at tilbyde moderne faciliteter til vores kunder. De stadig større trawl- og notfartøjer stiller store krav til infrastrukturen og faciliteterne på havnen.

I tæt dialog med havnens kunder blev der i 2007, etableret et nyt 4000 m2 stort areal dedikeret til trawltræk. Arealet ligger helt ud til kajkanten, i Øst bassin 1, hvor vanddybden er stor. Derudover findes der et større areal til trawltræk på Gl. Pier, som hovedsagligt anvendes til konsum og rejetrawlere.

På vesthavnen stilles et befæstet areal til rådighed, hvor lokale og udenbys fiskere kan opbevare deres trawlskovle. En del fiskeriselskaber har ligeledes valgt at etablere lagerhaller i dette område. Her er også mulighed for wirestræk, hvor fastmonterede blokke i kajen og en lang kaj at strække wiren på, er med til at sikre gode arbejdsbetingelser.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk