Liggepladsplaner

Der er for Skagen Havn udarbejdet en sommer og en vinter liggepladsplan. Liggepladsplanen er udarbejdet i samarbejde med blandt andre Skagen Fiskeriforening.

Regler og retningslinjer for Skagen Havn

  • Fartøjerne må kun ligge på de pladser, de har fået anvist ifølge liggeplanen. Anden plads må kun benyttes efter aftale med havnevagten.
  • Opmærksomheden henledes på, at det i visse tilfælde kan være nødvendigt for havnevagten at disponere over kajpladserne til andet formål, end vist i liggeplanen.
  • Permanent fortøjning på nokken af pier 1 og 2 eller gl. pier er ikke tilladt.
  • Ved andkomst og afgang lyt venligst på VHF 12-16.
  • Kørsel med skruer langs kaj er ikke tilladt.
  • Der forhales fra rep. kaj efter endt reparation. Liggeplads anvises af havnevagten.

Download liggeplaner over Skagen Havn: Sommerplan, Vinterplan

 

 

 

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk