Generel information

Land: Danmark
Position: 57° 43´N, 10° 35´Ø
Sprog: Dansk
Kurs: Danske kroner
Krydstogt sæson: April-september
Middel temperaturer: Maj 10.7° C – Juni 14.4° C – Juli 15.7° C – August 17.8° C – September 12.38° C.
Anbefalede anløbsdage: Mandag-lørdag. Nogle butikker har lukket om søndagen.
Lokal tid: GMT+1
Akut telefon 112 Falck
Nærmeste lufthavn: Aalborg
Afstand fra Skagen: 100 km

Besejling

Ankomst til Skagen Havn: Følg ledelinjen til havneindsejlingen.
Skagen Havn kan anløbes dag og nat.
Lodsassistance kan bestilles, men er ikke pligtigt.
Lods påstigningspunkt: Skagen Havn P/B (57° 42,7´N, 10° 38,8´Ø) eller
Skagen 2 P/B (57° 44´N, 10° 45´Ø )
Bestilling af lodsassistance 24 timer før ankomst via e-mail. Bekræftes 2 timer før ankomst per telefon.
VHF kanal: 12 or 16.
Lods station: Skawpilot
Tlf.: +45 98 44 37 87.
Email: skawpilot@skawpilot.dk
Lods assistance til rådighed 24/7. Takster baseres på L x B x D
Fremherskende strøm: NØ gående
Vindforhold dominerende: Syd vestlig
ETA oplyses direkte til Havnevagten 24 timer før ankomst eller ved afgang fra sidste havn. Bekræft ETA 2 timer før ankomst.

Anløbs information

Krydstogtkaj Nr. 9
Kort - kaj nr. 9 Klik her
Kajlængde 500m
Kajanvendelse Blandet brug
Maks. skibslængde 400m
Min. dybde ved kaj ved middel vandstand 12m
Maks. højde Ingen restriktioner
Kajhøjde ved middel vandstand 2,6m
Kaj brede 30m
Kræves speciel fortøjning Nej
Tidevands udsving 0.5m
Afstand mellem pullerter 15m
SWL pullerter 125t
Fendere Cone fender with fender shield 2,5x2,5m
Landgangsbro til rådighed Nej
Må skibene bruge egne landgangsbroer Ja
Overvejende vindstyrker Op til 15 m/s
Strøm Kan forkomme
Kajer rengjort inden anløb Ja
ISPS certificeret Havne facilitet nr.: DKSKA-0023
Afstand til bymidten 1,6 KM
Varighed til fods 20 minutter
Turist Information på kaj Ja
Bykort til rådighed på kaj Ja
Gratis Wi-Fi på kaj Ja
Lokale dedikeret til besætningsmedlemmer Ja
Taxi stand på kaj Ja
Nødvendigt med Shuttle busser Skagen Havn stiller 1 gratis shuttle bus til rådighed ved anløb af skibe, der overstiger 15.000 BT
Toiletter og handicaptoiletter på kaj Ja
Kan turbusser køre ind på kajen Ja
Nærmeste hæveautomat 1,6 km
Posthus på kajen Breve kan afleveres på kajen. Pakker skal afleveres i post-
afdelingen i Super Brugsen
Offentlig transport – tog 2 km
Krydstogtkaj Nr. 10
Kort - kaj nr. 10 Klik her
Kajlængde 190 m
Kajanvendelse Blandet brug
Maks. skibslængde 220m
Min. dybde ved kaj ved middel vandstand 9m
Maks. højde Ingen restriktioner
Kajhøjde ved middel vandstand 2m
Kaj brede 40m
Kræves speciel fortøjning Kun hvis LOA overstiger 190m
Tidevands udsving 0.5m
Afstand mellem pullerter 18m
SWL pullerter 50t
Fendere Træ og gummi
Landgangsbro til rådighed Nej
Må skibene bruge egne landgangsbroer Ja
Kajer rengjort inden anløb Ja
ISPS certificeret Havne facilitet nr.: DKSKA-0017
Afstand til bymidten 1.6 KM
Varighed til fods 20 minutter
Turist Information på kaj Ja
Bykort til rådighed på kaj Ja
Gratis Wi-Fi på kaj Ja
Lokale dedikeret til besætningsmedlemmer Nej
Taxi stand på kaj Ja
Nødvendigt med Shuttle busser Skagen Havn stiller 1 gratis shuttle bus til rådighed ved anløb af skibe, der overstiger 15.000 BT
Toiletter og handicaptoiletter på kaj Ja
Kan turbusser køre ind på kajen Ja
Nærmeste hæveautomat 1.6 km
Posthus på kajen Breve kan afleveres på kajen. Pakker skal afleveres i post-
afdelingen i Super Brugsen
Offentlig transport – tog 2 km
Krydstogtkaj Nr. 41
Kort - kaj nr. 41 Klik her
Kajlængde 295m
Kajanvendelse Blandet brug
Maks. skibslængde 300m
Min. dybde ved kaj ved middel vandstand 13m - 9.5m
Maks. højde Ingen restriktioner
Kajhøjde ved middel vandstand 2,6m
Kaj brede 30m
Kræves speciel fortøjning Kun hvis LOA overstiger 260m
Tidevands udsving 0.5m
Afstand mellem pullerter 19,5m
SWL pullerter 100t + 3 x storm pullerter på 150t
Fendere Cone fender with fender shield 2,3x2,7m
Landgangsbro til rådighed Nej
Må skibene bruge egne landgangsbroer Ja
Kajer rengjort inden anløb Ja
ISPS certificeret Havne facilitet nr.: DKSKA-0026
Afstand til bymidten 2 KM
Varighed til fods 30 minutter
Turist Information på kaj Ja
Bykort til rådighed på kaj Ja
Gratis Wi-Fi på kaj Nej
Lokale dedikeret til besætningsmedlemmer Nej
Taxi stand på kaj Ja
Nødvendigt med Shuttle busser Skagen Havn stiller 1 gratis shuttle bus til rådighed ved anløb af skibe, der overstiger 15.000 BT
Toiletter og handicaptoiletter på kaj Ja
Kan turbusser køre ind på kajen Ja
Nærmeste hæveautomat 2 km
Posthus på kajen Breve kan afleveres på kajen. Pakker skal afleveres i post-
afdelingen i Super Brugsen
Offentlig transport – tog 2,5 km

Reservation af kajplads til krydstogtskibe – betingelser og procedure

Reservation af kajplads

  • Anmeldelser af krydstogtanløb bedes fremsendt af enten krydstogtrederiet eller skibsagenten per e-mail til sh@skagenhavn.dk
  • Såfremt der er plads, vil krydstogtrederiet henholdsvis skibsagenten hurtigst muligt modtage en bekræftelse på, at der er reserveret kajplads i Skagen Havn til det anmeldte anløb.

Tildeling af kajplads

  • Krydstogtskibe vil generelt blive tildelt kajplads efter først til mølle princippet
  • I tilfælde af at flere krydstogtskibe ønsker at anløbe på samme dato forbeholder Skagen Havn sig ret til at flytte det mindste skib uanset dato for booking

Slæbebåde og trossefolk – (Ikke obligatorisk)

Service: 24 Timer
Antal slæbebåde: 3
Pæletræk: 7.5 BP, 18 BP and 28 BP 
Skibets eller slæbebådens trosser: Skibets trosser skal anvendes
Booking: Hurtigst muligt.
Varsel: Lokale slæbebåde – 4 timer før ankomst. Andre – min. 12 timer før ankomst.

Priser baseres på L x B x D
Havnevagten holder åben 24/7
Toldmyndighed holder åben 24/7
Der er ingen restriktioner for ankomst og afgangstider

Service

Information om affald og spildevand

Link til havnens affaldsregulativ

Skib til skib operationer er mulige. Udgiften hertil er et tilkøb.
Container størrelser (Affald): Op til 16 m3 på bestilling. Udgiften hertil er et tilkøb.
Aflevering af slopolie: Begrænsede mængder modtages gratis.

Vand

Levering af vand: Fra rørledning i kajen. 2" eller 4” Storz kobling (Kaj 9) - 2” Storz kobling (Kaj 10) - 2" eller 4” Storz kobling (Kaj 41)

Tilslutningsgebyr:
Ved til- og frakobling inden for normal arbejdstid: 408 kr. pr. leverance
Tilkobling og frakobling uden for normal arbejdstid (Inklusiv søn og helligdage): 612 kr. pr. leverance
Kubikmeterpris: 25 kr.
Leje af vandmåler: 51,04 kr/dag.

Modtage facilitet til kloakspildevand

Skagen Havn har etableret en stationær modtagefacilitet til kloakspildevand. Faciliteten har 6 tilkoblinger på Krydstogtkajen og 2 tilkoblinger på Pier 10 med direkte viderepumpning til det kommunale rensningsanlæg via en 800 kubikmeter opsamlingstank.
Kapacitet: ca. 200 kubikmeter per time og maksimum 800 kubikmeter per krydstogtanløb.
Kloakspildevand skal pumpes i land af skibets egne pumper.
Standarddimensioner for flanger til modtageanlæggets rørledninger og skibenes udtømningsledninger for kloakspildevand:

  • Udvendig diameter: 210 mm 
  • Boltringens diameter: 170 mm
  • Bolthuller: 4 huller med en diameter på 18 mm, som skal anbringes med lige store mellemrum på en boltring af ovennævnte diameter, udskåret til flangeomkredsen. Udskæringens bredde skal være 18 mm
  • Flangetykkelse: 16 mm
  • Bolte og møtrikker: Antal og diameter: 4, hver på 16 mm i diameter og af passende længde

Flangen skal passe til rør med en indvendig diameter op til 100 mm og skal være af stål eller andet materiale med en glat overflade. Flangen med tilhørende pakning skal kunne holde til et arbejdstryk på 6 kg/cm2.

Aflevering af kloakspildevand på Kaj 41 sker til tankbiler. Oplysning om priser herfor kan fås ved at kontakte COO Mikal Nielsen, Skagen Havn på e-mail mn@skagenhavn.dk eller tlf. +45 26 78 32 33.

Muligheder for bunkering af brændstof i Skagen

Bunker One A/S driver det nyeste tankanlæg fra november 2015, som blev opført med havneudvidelsen etape 2. Bunker One A/S kan levere forskellige typer af MGO og HFO - enten med bunkerbåde eller ved to landforbindelser langs kaj.

Ankomst

Ankomst dokumentation via SafeSeaNet

Havneafgift 2021 og 2022

Skagen havn tilbyder i 2021 og 2022 følgende rater og rabatmuligheder. Rabatter opnås fra det 4. anløb af samme skib.
2021 - Kroner 2,75 per BT
2022 - Kroner 2,75 per BT

Afgift fra 4. Anløb og efterfølgende
2021 - Kroner 1,75 per BT
2022 - Kroner 1,75 per BT

ISPS afgift: Kroner 0,23 per BT - Max afgift per anløb: Kroner 15.000

Passager afgift: Kroner 2 per passager per anløb.

Sikkerhed

Port facility ISPS compliant: Port ID no.: DKSKA
Port facility Security Officer Tel: +45 98 44 13 46
Shore side security personnel: Gates are always manned with security personnel
(Included in the ISPS fee). Extra personnel can be hired on hourly basis
Baggage XRAY facilities: No
Pier no. 10 – Port facility no: DKSKA-0017
Pier no. 9 – Port facility no: DKSKA-0023
Pier no. 41 – Port facility no: DKSKA-0026

Afstande i sømil fra Skagen Havn til

Oslo 135
Kristiansand 97
Gøteborg 46
København 140
Southampton 647
Dover  536

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk