Skagen havn vinder fortsat markedsandele

Skagen havn vinder fortsat markedsandele

11. januar 2024

Skagen havn fastholder i 2023 sin position som Danmarks største fiskerihavn – det viser dugfriske tal fra Fiskeristyrelsen.

56 procent af den samlede mængde landede fisk i Danmark i 2023, blev landet i Skagen, hvor der i alt blev landet 412.000 tons.  I 2022 var det 51 procent der blev landet i Skagen, altså en stigning på 5 procent på den samlede mængde landede fisk i kilo.

Der er ydermere sket en stigning – endda meget markant, på værdien af de landede fisk. I 2022 blev der i Skagen landet fisk for en værdi af 1,2 milliarder kroner. I 2023 er der landet fisk i Skagen for lige tæt på 500 millioner kroner mere end i 2022, nemlig for 1.7 milliarder kroner.
Skagen havns samlede markedsandel i % på værdi var i 2022 34 procent, hvor den for 2023 ligger på 41 procent.

Det er særligt på landinger af sild og industrifisk at kiloprisen er steget, men også på konsumfisk.
Der har i 2023 været en betydelig nedgang i rejefiskeriet, mens fiskeriet af jomfruhummere har været nogenlunde på samme niveau som i 2022.

Direktør for Skagen Havn, Willy B. Hansen udtaler;
”Det er positivt for serviceerhvervet og for havnens produktionsvirksomheder at stadig flere fiskefartøjer vælger at lande deres fangst her. Skagen Havn arbejder fortsat fokuseret på at udvikle og forbedre faciliteter til fiskeriet, samt at understøtte den grønne omstilling. Vi har på nuværende tidspunkt flere projekter i støbeskeen, blandt andet er Skagen Havn en del af et bæredygtigt EU projekt, som omhandler at etablere landstrøm til større fiskefartøjer, så de kan være koblet på landstrøm imens de lander.”

 

2023

 DK Samlet

 Skagen Havn

SH Markedsandel i %

 Landet vægt (kg)

731.596.938

412.255.597

56%

 Værdi (kr)

4.156.388.150

1.710.389.141

41%

Kilde: Tal fra Fiskeristyrelsen

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk