Skagen Havn sponsorat

Skagen Havn sponsorat

17. august 2023

Skagen Havn ønsker at støtte lokale initiativer og arrangementer for på den måde at bidrage til fællesskabet og udviklingen i vores kommune.

Derfor opfordres foreninger og klubber, som opfylder kriterierne, til at ansøge Skagen Havn om et sponsorat. 

Vi råder over en årlig pulje på 25.000 kroner, som vi i september måned fordeler blandt indkomne ansøgninger, der lever op til kriterierne.

Skagen Havn støtter ikke private virksomheder / aktører med kommercielle formål.

Udlodning af midler

September 2023
 

Frist for ansøgning

For at komme i betragtning til midler fra puljen skal vi have din ansøgning senest den 24. september 2023
 

Kriterier

Ved tildeling af midler lægger vi vægt på, at aktiviteten:

  • Skal komme en forening, klub eller arrangement til gode.
  • Vedrører nærområdet af Skagen.
  • Kan være med til at skabe goodwill og interesse omkring Skagen Havn

Du får svar på din ansøgning senest en måned efter ansøgningsfristen.

Du sender din ansøgning pr mail til sh@skagenhavn.dk

 

Vi ønsker følgende informationer til behandlingen af din ansøgning.

  • Kontaktinformationer på din klub eller forening.
  • Kontakt person.
  • Kort beskrivelse af det du søger sponsoratet til.
  • Hvordan bliver Skagen Havn eksponeret.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk