Halvdelen af alle fangede fisk i Danmark landes i Skagen

Halvdelen af alle fangede fisk i Danmark landes i Skagen

5. januar 2023

Hele 51 procent af den samlede mængde landede fisk i Danmark, blev i 2022 landet i Skagen, mod 39 procent i 2021.  I Skagen havn er der i 2022 landet fisk for en samlet værdi af 1.2 milliarder kroner.

Det viser de nyeste statistikker fra Fiskeristyrelsen. Den samlede mængde af landede fisk i Skagen fordelt på vægt stiger med 10% i forhold til 2021, og værdien heraf er steget med næsten 200 millioner kroner, svarende til en fremgang på 20%.

Særligt landinger af industrifisk og sild er steget markant i værdi, fra 2021 til 2022, mens mængderne heraf har været henholdsvis stigende og svagt faldende.
Mængden fordelt på vægt af landet konsumfisk, som eksempelvis rødspætter, torsk og makrel har over en årrække ligget nogenlunde stabilt, mens værdien af konsumfisken er faldet.
Landinger af rejer og jomfruhummere ligger fortsat forholdsvis stabilt, både på vægt og på værdi.

Således fastholder Skagen havn sin position som Danmarks største fiskerihavn, og tal og statistikker fra Fiskeristyrelsen dokumenterer, at der fortsat vindes markedsandele.

Direktør ved Skagen Havn, Willy B. Hansen er godt tilfreds med de realiserede tal for 2022 og han siger; ”2022 har været et år hvor vi kan notere fremgang på flere områder i fiskeriet. Vi er godt tilpas ved, at flere fiskere vælger Skagen til som landingshavn. Glædeligt er det også, at havnens produktionsvirksomheder har styrket deres markedspositioner, og at hele fiskeriklyngen samlet er medvirkende til en konsolidering af fiskeriet i Skagen.”

Skagen Havn arbejder i de næste år meget fokuseret med at udvikle endnu bedre faciliteter til fiskeriet, som også kan understøtte den grønne omstilling. Herunder investeres i yderligere forskellige landstrømsanlæg, såvel som analyser af mulighed for levering af grønt brændstof til flåden af fiskefartøjer. Havnen forventer fortsat at kunne være en attraktiv plads for både landinger og servicering/nybygning af fiskefartøjer.

2022 DK Samlet   Skagen Havn   SH Markedsandel i %
Landet vægt (kg) 618.625.691   314.446.636   51%
Værdi (kr) 3.578.921.702   1.212.141.792   34%

Kilde: Tal fra Fiskeristyrelsen.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk