Grønt lys for etape 3 udvidelsen af Skagen Havn

Grønt lys for etape 3 udvidelsen af Skagen Havn

30. august 2018

Frederikshavn byråd vedtog i går enstemmigt forslag til lokalplan og miljøvurderingsrapport for etape 3 udvidelsen af Skagen Havn, som vil resultere i 190.000 m2 nyt areal og 950 meter kaj. Udvidelsen bliver sendt i udbud i begyndelsen af oktober.  

Første spadestik til etape 3 udvidelsen af Skagen havn rykkede i går nærmere, da Frederikshavn Byråd enstemmigt vedtog forslag til lokalplan, kommuneplantillæg samt VVM-redegørelse (miljøvurderingsrapport) for udvidelsesplanerne.

-  En stor byggesten i forhold til at realisere etape 3 udvidelsen er nu faldet på plads med byrådets godkendelse. Nu afventer vi blot den endelige anlægstilladelse fra Trafik- Bygge og Boligstyrelsen, som vi forventer er en formalitet efter byrådets godkendelse, siger Willy B. Hansen, adm. direktør Skagen Havn.

Den nye havneudvidelse vil resultere i blandt andet 190.000 m2 nyt landareal – heraf 155.000 m2 til udlejning – og 950 meter ny kaj. Det primære formål er at skabe endnu bedre rammer for havnens kunder med fokus på fiskeriet, fiskeindustrien og dens følgeerhverv. FF Skagen A/S og Pelagia Norway har allerede sikret sig henholdsvis 60.000 m2 og 38.000 m2 af det nye areal.

Borgmester Birgit S. Hansen udtaler om vedtagelsen af udvidelsesplanerne for Skagen Havn:

-  Byrådet bakker fuldt og helt op om planerne for Skagen Havn. Etape 3 udvidelsen åbner for, at eksisterende muligheder for vækst og for at få nye kunder ind, kan realiseres. Med sin strategisk vigtige placering har Skagen Havn et stort potentiale for at udvide forretningen og fortsætte den organiske vækst. Vi er ambitiøse, og Skagen Havns vækstkurve viser, at vi har noget at have ambitionerne i.

Udvidelsen sendes i udbud
I begyndelsen af oktober måned bliver havneudvidelsen sendt i udbud og er projekteret til at stå færdig i løbet af 2020. 

-  Vi sender hele projektet i udbud som en totalentreprise i et internationalt EU-udbud. Prækvalifikationen sker sideløbende med, at der udarbejdes tilbud. Vi forventer at have tilbud hjemme i løbet af december måned, og at vi kan tage det første spadestik til udvidelsen i 1. kvartal af 2019, siger Willy B. Hansen.

Skagen Havns investeringer betales alene af havnen og den kommercielle aktivitet, som erhvervskunder bidrager med. Frederikshavn Kommune stiller dog kommunale lånegarantier for de lån, som havnen optager. Skagen Havn har fået en lånegaranti fra Frederikshavn Kommune på op til 570 mio. kroner til havneudvidelsen. Den eksakte pris på udvidelsen fastsættes, når udbudsrunden er afsluttet og evalueret.  

Fakta etape 3 havneudvidelsen

  • 190.000 m2 nyt landareal – heraf 155.000 m2 til udlejning
  • 950 meter ny kaj
  • Vanddybde 10-13 meter ved kaj
  • Større vanddybde i indsejlingen (vanddybde øges fra 12 til 16 meter)
  • Større vanddybde ved krydstogtskajen (vanddybden øges fra 11 til 12,5 meter)
  • Væsentligt forbedret besejlingsforhold til Østhavnen (bredere indsejling)
     
  • FF Skagen A/S har sikret sig 60.000 m2 til etablering af bl.a. lagerhaller og containerterminal
  • Pelagia AS har sikret sig 38.000 m2 til at etablere en fiskeindustri med forarbejdning af pelagiske fiskearter

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk