Fiskeriet i Skagen havn runder én milliard kroner i 2018

Fiskeriet i Skagen havn runder én milliard kroner i 2018

10. januar 2019

Fiskeriet i Skagen havn har i 2018 haft endnu et rekordår med landede fisk til en værdi af 1.019.000.000 kroner. Skagen Havn er forsat Danmarks største fiskerihavn både målt på mængden og værdien af landede fisk.

Skagen havn rundede i 2018 over én milliard kroner i værdien af landede fisk, viser tal trukket fra NaturErhvervsstyrelsen. Fiskeriet i Skagen havn stod i 2018 for 25 procent af den samlede landingsværdi i Danmark og for 34 procent af den samlede vægt.

-  Vi er utrolig stolte over igen at konsolidere vores position som Danmarks største fiskerihavn, og det er en milepæl i forhold til den værdi, der skabes i dansk fiskeri, siger Willy B. Hansen, adm. direktør Skagen Havn.

Landingsværdien i Skagen havn på 1.019.000.000 kroner slår den hidtidige rekord i Skagen fra 2016, som lød på 1.000.689.000 kroner. Der blev i Skagen landet 384.000 tons fisk, som er en smule mindre end i 2017.

Gode markedspriser og en stærk værdikæde omkring fiskeriet er med til at skabe resultatet for Skagen havn.

-  Markedspriserne har været bedre i 2018 end 2017, og derfor kan vi runde én milliard i år, selvom mængden er faldet en smule. Den bagvedliggende fiskeindustri og maritime servicestruktur i Skagen havn er medvirkende til at tiltrække de mange landinger til Skagen, og de store mængder fisk er også med til at skabe aktiviteter og vækst i de erhverv, som knytter sig til fiskeriet, fremhæver Willy B. Hansen. 

Skagen havn populær blandt udenlandske fartøjer
Skagen Havn er også populær blandt de udenlandske fartøjer, som i 2018 stod for knap 50 procent af de landede fisk i Skagen havn svarende til 178.000 tons. De svenske fartøjer stod for 21 procent af de landede fisk, og de norske fartøjer for cirka 10 procent. Også færøske, grønlandske, litauske, britiske og tyske fartøjer lander fisk i Skagen.

De arter, der skabte største værdi for fiskerne i Skagen i 2018, var: Sild til en værdi af 451 millioner kroner, blåhvilling til en værdi af 221 millioner kroner og brisling til en værdi af 91 millioner kroner. Dernæst kommer arter som jomfruhummer, makrel og tobis.

Havneudvidelse giver fiskerne endnu bedre faciliteter
Fiskeriet er en del af Skagen havns DNA, som bliver styrket med den kommende etape 3 havneudvidelse, der udbygger havnens faciliteter med knap 1.000 meter ny kaj, forøget vanddybde i indsejling og eksisterende bassiner samt 190.000 kvm landreal.

-  Fiskeret et ét af vores centrale forretningsområder, som vi investerer massivt i med havneudvidelsen, der skal understøtte væksten og udviklingen i fiskeriet. Vi forventer at kunne sætte gang i byggeriet i foråret 2019, siger Willy B. Hansen.

Pt. afventer Skagen Havn tilbud fra de prækvalificerede firmaer/konsortier. Herefter går de ind i forhandlingsrunder, så den endelige kontrakt forventes at være underskrevet i 1. kvartal.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk