Danmarks største fiskerihavn ligger fortsat i Skagen

Danmarks største fiskerihavn ligger fortsat i Skagen

17. januar 2022

Den officielle fiskeristatistik fra Fiskeristyrelsen viser, at Skagen Havn også i 2021 fastholder sin position som Danmarks største fiskerihavn. Dette gælder både på den landede vægt, og værdien af de landede fisk.

I forhold til øvrige fiskerihavne vinder Skagen Havn markedsandele. En udvikling Skagen Havn gerne ser fastholdt.

Selv om 2021 ikke var et fantastisk år for fiskeriet, målt på landede mænger i kg, er vi tæt på at tangere omsætningsrekorden fra 2019 på værdien af det landede fisk i Skagen Havn.

Fiskeri er havnens kerneområde og en del af både havnens og Skagen bys DNA.

Strategisk vil Skagen Havn fortsat fastholde et stærkt fokus på fiskeriet og med de nye faciliteter på Etape 3 og kapacitetsforøgelsen med nye kajmeter, har Skagen Havn nu væsentligt bedre plads til større pelagiske fiskefartøjer.

Samtidig er de nye landstrømsfaciliteter, der er etableret og målrettet blandt andet mod større fiskefartøjer, blevet taget rigtigt godt imod fra kunderne i fiskerisektoren.

Ved Skagen Havn forventer man derfor fremover, at man vil se flere væsentligt flere og større fiskefartøjer koblet på landstrøm, som en del af den grønne omstilling i den maritime sektor.

Direktør for Skagen Havn, Willy B. Hansen udtaler:

”Skagen Havn har entydigt en styrkeposition, der er med til at sikre og skabe værdi i dansk fiskeri. Set ud fra Fiskeristyrelsens officielle statistik for de samlede landinger i Danmark, viser tallene klart, at en stor del af værdien i dansk fiskeri skabes gennem fiskeindustrierne og landingerne i Skagen Havn.”

Skagen Havn ser frem til fortsat at kunne understøtte både eksisterende og nye virksomheder med relation til fiskeriet, herunder med ledige arealer og gode faciliteter.

Samlede landinger i Skagen havn:

Landet vægt      
År Art (kg) Værdi (kr)
2017 Samlet 393.055.061 922.011.481
2018 Samlet 384.137.879 1.019.762.190
2019 Samlet 341.189.521 1.041.672.340
2020 Samlet 289.588.769 991.246.231
2021 Samlet 284.916.257 1.036.446.449

 


 
2021 DK Samlet Skagen Havn SH Markedsandel i %
Landet vægt (kg) 724.111.538 284.916.257 39%
Værdi (kr) 3.374.338.094 1.036.446.449 31%

Kilde: Fiskeristyrelsen

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk