Boom i salg af landstrøm på Skagen Havn

Boom i salg af landstrøm på Skagen Havn

17. januar 2023

I 2021 kunne Skagen Havn tage det nye landstrømsanlæg - Danmarks mest fleksible - i brug. Landstrømsanlæg med mulighed for tilslutning af hele ti fartøjer ad gangen med individuelle spændingsniveauer og frekvenser. En investering på 10 millioner kroner med bæredygtighed og den grønne omstilling in mente.

Skagen Havn har i 2022 oplevet et boom i salg af landstrøm. Der er i alt solgt 3,1 millioner kWh i 2022 mod 1,6 millioner kWh i 2021, salget er således fordoblet.
Skagen Havn har løbende haft fokus på prissætningen af landstrøm, så det udover at være et bæredygtigt alternativ til generator drift, også er et økonomisk attraktivt tilbud.
Det er lykkedes at få mange til at benytte landstrømmen, men særligt én gruppe af fartøjer har vækstet, nemlig de store pelagiske fiskefartøjer. Tidligere har Skagen Havn ikke kunnet tilbyde landstrøm til dem, fordi man ikke har haft den tilstrækkelige kapacitet – spændingsniveauer og frekvenser.

Direktør for Skagen Havn, Willy B. Hansen udtaler: ”Det er positivt at flere og flere fartøjer vælger løsningen med landstrøm, når de ligger ved kaj. Støjniveauet bliver markant reduceret når fartøjerne tilkobles landstrøm i stedet for brug af deres dieselmotorer, samtidig med at det højner luftkvaliteten. Det er således godt både for nærområdet og for miljøet. Det viser at vores store investering har båret frugt.”

Den gode udvikling fortsætter. Skagen Havn er med i flere EU-projekter der har fokus på landstrøm. Der arbejdes med løsninger for et mobilt landstrømsanlæg hvor fleksibiliteten er i højsædet, samt muligheder for tilkobling til landstrøm i forbindelse med losning af pelagiske fartøjer.  

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk