Anlægsarbejde på Skagen Havn

Anlægsarbejde på Skagen Havn

22. februar 2022

I perioden fra primo marts til sommeren 2022 vil der pågå anlægsarbejde på Skagen Havn.

Arbejdet udføres som en del af Skagen Circle projektet, hvor fiskeindustriernes affaldsprodukter bliver til en ressource. Ved at separere procesvandet og aflede det direkte til Skagen Renseanlæg er det muligt at lave biogas som kan bruges til opvarmning. Projektet er et bredt samarbejde mellem fiskeindustrien på havnen i form af FF Skagen og Scandic Pelagic og Frederikshavn Forsyning, Skagen Varmeværk og Skagen Havn. Ud over fordelene med genanvendelse af ressourcer og cirkulær økonomi giver den separate afledning også mulighed for en mere målrettet rensning af procesvandet, hvilket også fremmer havmiljøet.

Projektet er beskrevet i Skagen Havns bæredygtighedsstrategi (LINK), hvor der bl.a. står:
Skagen Circle går kort sagt ud på, at man genbruger det proteinholdige procesvand fra fiskeindustrien til at lave biogas. Når Skagen Circle står færdigt vil det, som tidligere var et affaldsprodukt, blive genbrugt til et bæredygtigt produkt, der kan bidrage til varmeproduktionen i lokalområdet.

For at minimere risikoen for fremtidige gravearbejder på samme vejstrækninger er der indgået aftale med flere ledningsejere om fornyelse af deres ledningsnet, således der opnås størst mulig værdi af gravearbejdet.

Arbejdet udføres på de nedenstående strækninger:

Den foreløbige tidsplan for arbejderne er:

Uge 9: Fræsning af asfalt på Fabriksvej, Auktionsvej, Coastervej, Notkajen (ved Galeasevej) samt Galeasevej. Derudover forventes opstart af gravearbejde i Auktionsvej med retning mod Coastervej.
Uge 12-13: Gravearbejde Coastervej/Notkajen
Uge 14-15: Gravearbejde Galeasevej

Tidsplanen omtrentlig og revideres løbende i takt med at fremdriften bliver bedre kendt.

Arbejderne er forsøgt tilrettelagt så der kan opretholdes trafik på havnen, men vejstrækninger vil være helt eller delvist lukkede i perioder. Selvom asfalten bliver fræset op, kan der køres på strækningerne indtil der graves, og der sørges for en løbende retablering således generne begrænses.

Såfremt der bliver behov for at begrænset adgang til nogen virksomheder vil disse blive kontaktet direkte af entreprenøren for drøftelse af alternative adgangsforhold samt periode for entreprenørens arbejde.

Har du spørgsmål til anlægsprojektet er du velkommen til at kontakte os.

Entreprenør:
PNP Entreprenør
Peter Tegllund
pt@pnpaps.dk
20875172

Skagen Havn
Per Conradsen
pc@skagenhavn.dk
29669311

Tilsyn/byggeledelse
COWI
Rasmus Høibjerg
raho@cowi.com                         
28458876                             

Kirsten Lindbjerg
knlg@cowi.com
24668636

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk