Skagen Havn tester forureningsreducerende miljøasfalt

Skagen Havn tester forureningsreducerende miljøasfalt

6. marts 2019

En helt ny type miljøasfalt, der nedbryder NOx og SOx-partikler fra luften, skal testes på Skagen Havn i Dual Ports - et EU Interreg projekt. Skagen Havn styrker dermed sin grønne profil.

Skagen Havn deltager i forlængelse af EU Interreg projektet Dual Ports i et Surface Projekt. Formålet er at teste forureningsreducerende belægninger. Testområdet på Skagen havn er et stykke vej på 2.000 m2, hvor der vil blive testet en ny type miljøasfalt, der er aktivt forureningsreducerende.

Miljøasfalt er produceret efter et nyt princip, som gør det muligt at sænke temperaturen med 25-30C° både i produktion og udlægning og dermed reduceres den mængde af CO2 som udledes med op mod 30 procent. På Skagen Havn bliver overfladen efter lægningen behandlet med et modificeret betongranulat, der ved hjælp af sollys aktivt nedbryder NOx og SOX-emissioner i den luft, der passerer. Den NOx reducerende effekt af testområdet svarer årligt til udledningen fra 500.000 kørte kilometer i bil eller den rensende effekt fra 20.000 m2 grønt areal. Marinediesel indeholder væsentligt mere svovl, og det bliver interessant at måle den udledningsreducerende effekt også for SOX.

-  Skagen Havn vil gennem dette projekt være medvirkende til at teste, om vi ved at anvende nye miljørigtige materialer kan reducere den generelle forurening såvel som de emissioner, der følger med en erhvervshavn og samtidigt yde et bidrag til at opnå 8 af de 17 FN klimamål, siger Willy B. Hansen, adm. direktør Skagen Havn.

Det er vigtigt, at sådanne nye materialer kan klare det miljø, der er på havnen, og at det kan holde til tunge køretøjer i mange år. I testperioden vil der blive fokuseret på både at dokumentere den forureningsreducerende effekt samt driftsmæssige tilstand og funktion af testvejen.  

Om Dual Ports projektet
Dual Ports projektet er et EU Interreg Nordsø-projekt. Projektet løber i perioden juni 2019 og frem til udgangen af 2021. Partnerne er Port of Oostende, Business Vordingborg, Port of Vordingborg, Port of Skagen, Orkney Islands Council Marine Services, ITM Power, Fair Winds Trust, Port of Zwolle, Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG Branch Emden, Port of Hvide Sande, Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A, Laminaria BVBA, Uppsala University, Celtic Cruises Ltd og Seabased Industry AB.
https://northsearegion.eu/dual-ports/

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Jesper Rulffs, forretningsudvikler Skagen Havn, telefon 24 29 43 91.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk