Om Skagen Havn 

Fiskeriet omkring Skagen har meget længe været byens levebrød og siden 1907 har fiskerne kunne lande deres fangster i havnen.

Fiskeriet er Skagen Havns kerneområde og sådan har det været i generationer - fiskeriet er en del af Skagens og Havnens DNA. Derfor er Skagen Havn i dag Skandinaviens foretrukne fiskerihavn.

Igennem generationer har Skagen har været et trækplaster for fiskeri, kulturliv og maritimindustri. De seneste år har havnen oplevet stigende krydstogttrafik samt et øget behov for maritim service, gods og bunkering.

I dag er fiskeri, maritim service, gods, krydstogt og bunkring grundstenene i Skagen Havns forretning. Havneudvidelsen er en naturlig investering i den kapacitet, der svarer til fremtidens behov og udfordringer. 
Ud fra visionen om ’One Stop Shop’ tilbydes samtlige services inden for fiskeri, bunkring, gods og maritim service.

Den store skibstrafik der årligt passerer Grenen tilbydes de bedste servicemuligheder – med fokus på hurtig og professionel afvikling af alle maritime opgaver. Anlægningen af 600 meter ny kaj betyder, at store handelsskibe og krydstogtskibe op til 330 meter kan anløbe havnen. 

Fartøjer på op til 330 meter kan anløbe havnen ligesom bunkeringmuligheder fra ultimo 2015 også tilbydes. Ekspansionen af Skagen Havn og forretningsområderne er en langsigtet strategi, der positionerer havnen som et afgørende bindeled mellem Baltikum, Skandinavien og resten af Europa.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk