Skagen Havn klar med redegørelse for bæredygtighed for 2020

Skagen Havn klar med redegørelse for bæredygtighed for 2020

17. juni 2021

I starten af året offentliggjorde Skagen Havn sin bæredygtighedsstrategi. Bæredygtighed betyder for Skagen Havn, at man i virksomheden balancerer tre delområder i form af; den økonomiske, den miljømæssige og den sociale bæredygtighed. Det er således afgørende, at der ikke udelukkende fokuseres på en økonomisk bundlinje på bekostning af eksempelvis miljøet, eller omvendt.

Og hvordan måler man så på bæredygtigheden?
Med en årlig redegørelse, kan Skagen Havn følge med i udviklingen og se om de målsætninger havnen har sat, løbende bliver opnået og om det i det hele taget går den rigtige vej.

Økonomisk bæredygtighed

I redegørelsen for 2020 kan man blandt andet læse at Skagen Havns omsætning i 2020 har været påvirket af Covid 19, men på trods heraf stadig realiserer et tilfredsstillende resultat.

I forhold til fiskeri og forarbejdning er mængden i ton faldet fra 2019 til 2020. Nævneværdigt er dog, at Skagen Havn forsat er Danmarks største fiskerihavn målt på samlede mængder landede fisk, såvel som på værdien heraf.

Social bæredygtighed

Byen og havnen er tæt forbundet og for Skagen Havn er det vigtigt, at der er relativ fri bevægelighed på havnens arealer. Derfor har man også valgt at stille områder til rådighed for en række arrangementer, blandt andet Skagen Festival og Skagen Marathon. Ingen af disse har dog været afholdt i 2020 på grund af Covid 19.

På den nye havneudvidelse Etape 3, har man indtænkt rekreative områder i form af fiskeplatforme – i alt 3 stk., samt et stort molehoved på 900 m2. De nye fiskeplatforme er blevet en realitet med støtte fra ENV-Fonden og Friluftsrådet.

Miljømæssig bæredygtighed

Den generelle udvikling for elforbruget ved Skagen Havn har været, at havnens eget forbrug har været faldende, mens salg af el har været stigende. Én indsats for at reducere havnens eget forbrug i 2020 har blandt andet været installation af et skumringsanlæg.
Skagen Havns Co2 udledning i ton er fra 2019 til 2020 faldet fra 210 til 200. Målet er, at Skagen Havn i 2030 skal være CO2-neutral.

Af redegørelsen kan Skagen Havn for 2020 konstatere, at det går i den rigtige retning med målsætningerne inden for bæredygtighed.
  
Hele redegørelsen for bæredygtighed 2020 kan læses her

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk