Skagen Havn har uddelt 4 sponsorater

Skagen Havn har uddelt 4 sponsorater

26. oktober 2015

Skagen Havn ønsker at støtte lokale initiativer og arrangementer, for på den måde at bidrage til udvikling og aktivitet i vores område. Vi har i oktober måned haft den store fornøjelse at kunne glæde 4 foreninger i Skagen med midler fra havnens årlige sponsorat.

De 4 sponsorater blev uddelt således

SSK (Skagen Svømme klub) fik tildelt 7.500 – pengene er øremærket til nyanskaffelse af 2 stk. whiteboard tavler til brug i træningssammenhænge. 

Skagens Motionscenter fik tildelt 7.500 kr. – pengene er øremærket til indkøb af et nyt musikanlæg. Skagen motionscenter er en forening, som støtter mangfoldigheden og hvor der er plads til alle. Desuden arbejder mange af dens medlemmer på en af havnens virksomheder.

Skagen Efterløn & Pensionistklub fik tildelt 5.000 kr. – Sponsoratet er en økonomisk opbakning til klubben, hvis formål er at skabe et socialt sammenhold som understøtter fællesskab, menneskeligt samvær, samt knytte personlige bånd blandt klubbens medlemmer.

Dansk Handicap Forbund i Skagen fik tildelt 5.000 kr. – pengene vil handicapforbundet bruge som tilskud til afholdelse af arrangementer som bankospil og fællesspisninger. 

Næste pulje af sponsormidler uddeles 15. september 2016, ansøgninger skal være Skagen Havn i hænde senest 10. september. For yderligere info se mere under sponsorater på Skagen Havns hjemmeside.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk