Orientering om anlægsarbejde

Orientering om anlægsarbejde

19. februar 2016

Frederikshavn Forsyning A/S har igangsat en større kloakfornyelse i Skagen, der skal udføres i perioden 2016-2017. Projektet betyder, at der i perioden skal etableres ny kloak i bl.a. Coastervej, Østre Strandvej, Fyrvej, Hvidefyrvej og langs Bøjlevejen. Regnvandet fra områderne udledes til Kattegat via et nyt udløb i havnebassinet ved Notkajen/Coastervej, mens spildevandet ledes til rensning på Skagen Renseanlæg.

Tidsplan for arbejderne på havnen

Anlægsprojektet startes op primo marts 2016 med etablering af nyt udløb for regnvand i Østbassin 2 ved Notkajen/Coasterkaj. Efterfølgende udføres kloakanlæg i Coastervej frem mod Østre Strandvej. Arbejdet på havnearealet vil forventeligt foregå frem til juli 2016.  

Arbejdet på havnearealet vil betyde afspærringer og midlertidige begrænsninger ift. parkering og adgangsforhold i arbejdsområdet.  Forsyningen har stor opmærksomhed på, at disse gener bliver så små som mulige og vil igennem tæt dialog med Skagen Havn i opstarts- og udførelsesfase sikre at adgangsforhold til havnens lejere, virksomheder mv. sikres i anlægsperioden. 

Etapeopdelt projekt

Anlægsprojektet på havnearealet opdeles i etaper for derigennem at sikre, at der til stadighed opretholdes adgang til alle virksomheder mv. på havnen.

Etape 1

Når projektet opstartes i marts måned vil Notkajen blive spærret for gennemkørende trafik ved krydset Notkajen/Coasterkaj. Der vil blive lavet omkørsel via bl.a. Fabriksvej, Auktionsvej, og Coastervej til Coasterkaj mv. jf. nedenstående princip.

Etape 2

Når arbejdet med selve udløbet til havnebassinet er færdigt, forsætter projektet med kloakarbejde i Coastervej frem til Auktionsvej. Her vil Coastervej blive spærret for trafik, og der vil blive lavet omkørsel som angivet nedenfor.

Etape 3

Ved Auktionsvej (ved klitten mod Østre Strandvej) skal der laves et større underjordisk bygværk. I perioden, hvor dette arbejdet pågår, vil området omkring arbejdsstedet blive afspærret efter nedenstående princip, og trafikken dirigeret udenom.

Information

I tæt samarbejde med Skagen Havn vil vi i anlægsperioden løbende informere berørte virksomheder, lejere mv. på havnen. Det vil ske via skiltning i området, via Skagen Havns nyhedsbrev, via Forsyningen hjemmeside (www. Forsyningen.dk) og via personlig kontakt.

Entreprenøren, som skal udføre arbejdet, er Sejlstrup Entreprenørforretning.

Kontakt os

Har du spørgsmål til indholdet i dette brev eller har spørgsmål eller kommentarer til projektet i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Forsyningens rådgiver på projektet, Søren Barbré Pedersen fra EnviDan A/S på tlf. 27153729 eller på e-mail på adressen sbp@envidan.dk.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk