Generel information

Land: Danmark
Position: 57° 43´N, 10° 35´Ø
Sprog: Dansk
Kurs: Danske kroner
Krydstogt sæson: April-september
Middel temperaturer: Maj 10.7° C – Juni 14.4° C – Juli 15.7° C – August 17.8° C – September 12.38° C.
Anbefalede anløbsdage: Mandag-lørdag. Nogle butikker har lukket om søndagen.
Lokal tid: GMT+1
Akut telefon 112 Falck
Nærmeste lufthavn: Aalborg
Afstand fra Skagen: 100 km

Besejling

Ankomst til Skagen Havn: Følg ledelinjen til havneindsejlingen.
Skagen Havn kan anløbes dag og nat.
Lodsassistance kan bestilles, men er ikke pligtigt.
Lods påstigningspunkt: Skagen Havn P/B (57° 42,7´N, 10° 38,8´Ø) eller
Skagen 2 P/B (57° 44´N, 10° 45´Ø )
Bestilling af lodsassistance 12 timer før ankomst. Bekræftes 2 timer før ankomst.
VHF kanal: 12 or 16.
Lods station: Skawpilot
Tlf.: +45 98 44 37 87.
Email: skawpilot@skawpilot.dk
Lods assistance til rådighed 24/7. Takster baseres på L x B x D
Fremherskende strøm: NØ gående
Vindforhold dominerende: Syd vestlig
ETA oplyses direkte til Havnevagten 24 timer før ankomst eller ved afgang fra sidste havn. Bekræft ETA 2 timer før ankomst.

Anløbs information

Krydstogtkaj Nr. 9
Kort - kaj nr. 9 Klik her
Kajlængde 500m
Kajanvendelse Blandet brug
Maks. skibslængde 400m
Min. dybde ved kaj ved middel vandstand 11m
Maks.  dybgang 10,5m
Maks. højde Ingen restriktioner
Kajhøjde ved middel vandstand 2,6m
Kaj brede 30m
Kræves speciel fortøjning Nej
Tidevands udsving 0.5m
Afstand mellem pullerter 15m
SWL pullerter 125t
Fendere Cone fender with fender shield 2,5x2,5m
Landgangsbro til rådighed Nej
Må skibene bruge egne landgangsbroer Ja
Overvejende vindstyrker Op til 15 m/s
Strøm Kan forkomme
Kajer rengjort inden anløb Ja
ISPS certificeret Havne facilitet nr.: 0023
Afstand til bymidten 1,6 KM
Varighed til fods 20 minutter
Turist Information på kaj Ja
Bykort til rådighed på kaj Ja
Gratis Wi-Fi på kaj Ja
Lokale dedikeret til besætningsmedlemmer Ja
Taxi stand på kaj Ja
Nødvendigt med Shuttle busser Ja. Skagen Havn stiller 1 gratis shuttle bus til rådighed ved
hvert anløb
Toiletter og handicaptoiletter på kaj Ja
Førstehjælpsudstyr til rådighed på kaj Nej
Kan turbusser køre ind på kajen Ja
Nærmeste hæveautomat 1,6 km
Posthus på kajen Breve kan afleveres på kajen. Pakker skal afleveres i post-
afdelingen i Super Brugsen
Offentlig transport – tog 2 km
Krydstogtkaj Nr. 10
Kort - kaj nr. 10 Klik her
Kajlængde 190 m
Kajanvendelse Blandet brug
Maks. skibslængde 220m
Min. dybde ved kaj ved middel vandstand 9m
Maks.  dybgang 8.5m
Maks. højde Ingen restriktioner
Kajhøjde ved middel vandstand 2m
Kaj brede 40m
Kræves speciel fortøjning Kun hvis LOA overstiger 190m
Tidevands udsving 0.5m
Afstand mellem pullerter 18m
SWL pullerter 50t
Fendere Træ og gummi
Landgangsbro til rådighed Nej
Må skibene bruge egne landgangsbroer Ja
Overvejende vindstyrker Op til 15 m/s
Strøm Kan forkomme
Kajer rengjort inden anløb Ja
ISPS certificeret Havne facilitet nr.: 0017
Afstand til bymidten 1.6 KM
Varighed til fods 20 minutter
Turist Information på kaj Ja
Bykort til rådighed på kaj Ja
Gratis Wi-Fi på kaj Ja
Lokale dedikeret til besætningsmedlemmer Nej
Taxi stand på kaj Ja
Nødvendigt med Shuttle busser Ja. Skagen Havn stiller 1 gratis shuttle bus til rådighed ved
hvert anløb
Toiletter og handicaptoiletter på kaj Ja
Førstehjælpsudstyr til rådighed på kaj Nej
Kan turbusser køre ind på kajen Ja
Nærmeste hæveautomat 1.6 km
Posthus på kajen Breve kan afleveres på kajen. Pakker skal afleveres i post-
afdelingen i Super Brugsen
Offentlig transport – tog 2 km

Reservation af kajplads til krydstogtskibe – betingelser og procedure

Reservation af kajplads

 • Anmeldelser af krydstogtanløb bedes fremsendt af enten krydstogtrederiet eller skibsagenten per e-mail til sh@skagenhavn.dk
 • Såfremt der er plads, vil krydstogtrederiet henholdsvis skibsagenten modtage en bekræftelse på, at der er reserveret kajplads i Skagen Havn til det anmeldte anløb.

Tildeling af kajplads

 • Krydstogtskibe vil generelt blive tildelt kajplads efter først til mølle princippet
 • I tilfælde af at flere krydstogtskibe ønsker at anløbe på samme dato vil der ske en fordeling af kajplads jævnfør følgende retningslinjer:
  • Skibsstørrelse og passager kapacitet. Skibe med en LOA op til 220m vil blive anvist kajplads ved Pier 10 og skibe med en LOA over 220 meter vil blive anvist kajplads ved Krydstogtkajen.
  • Hvis 2 skibe med en LOA op til 220 meter ønsker at anløbe samme dag, da vil det skib, der først har anmeldt anløbet, blive placeret ved Krydstogtkajen og det andet ved Pier 10.

Service

Information om affald og spildevand

Link til havnens affaldsregulativ

Skib til skib operationer er mulige. Udgiften hertil er et tilkøb.
Container størrelser (Affald): Op til 16 m3 på bestilling. Udgiften hertil er et tilkøb.
Aflevering af slopolie: Begrænsede mængder modtages gratis.

Vand

Levering af vand: Fra rørledning i kajen. 4” Storz kobling (Kaj 9)  2” Storz kobling (Kaj 10)

Tilslutningsgebyr:
Ved til- og frakobling inden for normal arbejdstid: 406 kr. pr. leverance
Tilkobling og frakobling uden for normal arbejdstid (Inklusiv søn og helligdage): 609 kr. pr. leverance
Kubikmeterpris: 25 kr.
Leje af vandmåler: 50,79 kr/dag.

Modtage facilitet til kloakspildevand

Skagen Havn har etableret en stationær modtagefacilitet til kloakspildevand. Faciliteten har 6 tilkoblinger på Krydstogtkajen og 2 tilkoblinger på Pier 10 med direkte viderepumpning til det kommunale rensningsanlæg via en 800 kubikmeter opsamlingstank.
Kapacitet: ca. 200 kubikmeter per time og maksimum 800 kubikmeter per krydstogtanløb.
Kloakspildevand skal pumpes i land af skibets egne pumper.
Standarddimensioner for flanger til modtageanlæggets rørledninger og skibenes udtømningsledninger for kloakspildevand:

 • Udvendig diameter: 210 mm 
 • Boltringens diameter: 170 mm
 • Bolthuller: 4 huller med en diameter på 18 mm, som skal anbringes med lige store mellemrum på en boltring af ovennævnte diameter, udskåret til flangeomkredsen. Udskæringens bredde skal være 18 mm
 • Flangetykkelse: 16 mm
 • Bolte og møtrikker: Antal og diameter: 4, hver på 16 mm i diameter og af passende længde

Flangen skal passe til rør med en indvendig diameter op til 100 mm og skal være af stål eller andet materiale med en glat overflade. Flangen med tilhørende pakning skal kunne holde til et arbejdstryk på 6 kg/cm2.

Muligheder for bunkering af brændstof i Skagen

Bunker One A/S driver det nyeste tankanlæg fra november 2015, som blev opført med havneudvidelsen etape 2. Bunker One A/S kan levere forskellige typer af MGO og HFO - enten med bunkerbåde eller ved to landforbindelser langs kaj.

Ankomst

Ankomst dokumentation via SafeSeaNet

Havneafgift 2020 og 2021

Skagen havn tilbyder i 2020 og 2021 følgende rater og rabatmuligheder. Rabatter opnås fra det 4. anløb af samme skib.
2020 - Kroner 2,75 per BT
2021 - Kroner 2,75 per BT

Afgift fra 4. Anløb og efterfølgende
2020 - Kroner 1,75 per BT
2021 - Kroner 1,75 per BT

ISPS afgift: Kroner 0,22 per BT - Max afgift per anløb: Kroner 15.000

Passager afgift: Kroner 2 per passager per anløb.

Sikkerhed

Port facility ISPS compliant: Port ID no.: DKSKA
Port Facility Security Officer Tel: +45 98 44 13 46
Shore side security personnel: Can be hired on hours basis
Baggage XRAY facilities: No
Pier no. 10 – Port facility no: 0017
Pier no. 9   – Port facility no: 0023

Afstande i sømil fra Skagen Havn til

Oslo 135
Kristiansand 97
Gøteborg 46
København 140
Southampton 647
Dover  536

Lokal agent:

Saga Shipping A/S
Oliekajen 7
DK 9990 Skagen
Phone: +45 98 44 33 11
Fax: +45 98 45 00 29
E-mail: saga@saga-shipping.dk
Web: www.saga-shipping.dk

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk