Affaldshåndtering

Ved kajen er der opstillet containere til kabysaffald. Driftsaffald afhentes efter aftale med den maritime afdeling.
Større mængder affald, der ikke henregnes under driftsaffald, skal bortskaffes for fartøjets egen regning.

Indsamling af affald foregår hver dag (mandag til fredag).

 

Følgende affaldstyper modtages kun efter aftale med den maritime afdeling (kontaktes på tlf. 98 44 13 46):

Kloakspildevand fra holding tanke

Der modtages min. 1 m3 og max. 6 m3
(Over 6 m3 tilkaldes slamsuger)

Flydende olieaffald

Der modtages min. 1 m3 og max. 6 m3
(Over 6 m3 tilkaldes slamsuger)

 Dagrenovation hvis:

affaldet kommer fra skibe fra 3. lande

  • det er større mængder (læsses direkte på lastbil)
  • der ikke betales skibs- og vareafgift/havneafgift

(betaling for bortskaffelse af affald)

Øvrigt affald hvis:

  • det er større mængder (læsses direkte på lastbil)
  • der ikke betales skibs- og vareafgift/havneafgift

(betaling for bortskaffelse af affald)

OBS: Trykflasker: Afleveres trykflasker, hvor flaskens indhold ikke tydeligt fremgår, SKAL den maritime afdeling af sikkerhedsmæssige grunde kontaktes på tlf. 98 44 13 46

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Phone: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@portofskagen.com

Address

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Denmark

Portcontrol

24-hour watch phone:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@portofskagen.com