You are here: Home Conditions & Forms Reporting Forms Ship and cargo declaration

Print this page

Ship and cargo declaration


Skibs- og godsangivelse
Anløbsjournalnr:

Skibsangivelse

Skibsmægler:Debitornummer:
Skibets navn:Nationalitet:Kode:
Skibets hjemsted:BRT.:Ankomst:Afgang:
Ankommet fra (sidste havn):Afgået til (næste havn):
Rutebetegnelse (for anerkendte ruter):Rute og fartkodenr:
Afregningsform:Antal anløb:Diverse oplysninger:
Månedsvis afregning    Afregning pr. anløb

Godsangivelse

Losning

Indladningshavn/-land:Kode:Ladningsart | Kap. eller pos.:Kode:Kaj nr.:Mængde (tons):
Varemodtagelse for lossede varer:Mængde (tons):Diverse oplysninger:

Lastning

Losningshavn/-land:Kode:Ladningsart | Kap. eller pos.:Kode:Kaj nr.:Mængde (tons):
Vareafsendere for lastede varer:Mængde (tons):Diverse oplysninger:

Diverse oplysninger

Art/Retn:Antal containere a 20" (TEU):Antal RO-RO enheder:Antal:
Tomme:Med last:Tomme:Med last:Busser:Personbiler:Passagerer:
Til havnen:
Fra havnen:
Agent/skibførers underskrift:Lods (sæt kryds):Godkendt:
Ja    Nej
Email adresse - angives hvis du vil have sendt en kopi af angivne oplysninger til din indbakke:Contact

Administration:
Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Denmark

Phone: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Harbour Guard:
24-hour watch phone: +45 98 44 13 46
Fax: +45 98 45 03 38

VHF channel 16,12
E-mail: hv@skagenhavn.dk