9.  AFFALDSHÅNDTERING

9.1.  Generelt

9.2.  Bestilling

9.3.  Affald ikke omfattet af "No-special-fee"

9.4.  Takster

9.5   Ansvar


9.1  Generelt

Skagen Havn har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelser omkring affaldshåndtering, etableret modtageordning for skibes driftsaffald.

Havnens affaldsplan kan ses på Skagen Havns hjemmeside www.skagenhavn.dk under Betingelser & Blanketter/Affaldsregulativ.

Der kan afgiftsfrit leveres driftsaffald, der modsvarer skibets art, størrelse og seneste anløbshavn. Ordningen benævnes "No-special-fee".

Aflevering skal med mindre andet aftales med havnevagten, finde sted indenfor serviceafdelingens normale arbejdstid.

9.2  Bestilling

Anmeldelsesformular sendes til havnevagten, Havnevagtvej 30, postboks 140, 9990 Skagen, faxes +45 9845 0338 eller sendes pr. e-mail til hv@skagenhavn.dk.

Affaldshåndteringen i lystbådehavnen varetages af Skagen Lystbådehavn, tlf.nr. +45 9844 3341.

9.3  Affald ikke omfattet af "No-special-fee"

Skagen Havn opkræver særskilt betaling hvis:

  • Mængden af driftsaffald er større end den mængde affald, som skibet ved normal drift ville frembringe siden sidste havneanløb.
  • Affaldet ønskes afleveret uden for normale arbejdstid.
  • Skibet ikke betaler skibs- og vareafgifter.
  • Skibet ikke senest 24 timer for anløb har indsendt anmeldelse af affald, der ønskes afleveret.
  • Affald bliver lagt i de opstillede containere i strid med mærkningen på containeren, eller lægges på kajen uden at være anmeldt.
  • Olieaffald har en olieprocent under 65, eller indeholder andre materialer end olie og vand.
  • Affald fra reparations arbejder
  • Lastaffald - Ved lastaffald forstås lastrester og emballage, der ved rører skibets last. Til lastaffald hører også affald, der er produceret i relation til passagerer, biler og gods, der er fragtet med skibet.
    Under lastaffald hører også fiskeredskaber. Skagen Havn fjerner uden beregning fiskeredskaber, der på naturlig måde kan medtages som en del af den daglige renovation som havnen indsamler. For fjernelse af fiskeredskaber, der ikke kan medtages som en del af den daglige renovation afregnes der i henhold til punkt 9.4 og 13. Derudover er det muligt at aflevere fiskeredskaber, med undtagelse af wire, tyfonwire og kæder, i en container på trawltræk-pladsen ved havnevagten.

Tilbage

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk