Gods/Trafik

At være løsningsorienteret, fleksibel, og serviceminded er for Skagen Havn nøgleord i den måde, hvorpå vi ønsker at agere over for vores kunder. Dette kombineret med en stor kapacitet, let besejling af havnen og en central placering i Nordeuropa, gør Skagen Havn til en ideel samarbejdspartner inden for håndtering af gods

På Skagen Havn finder du en komplet værdikæde af virksomheder inden for gods, som håndterer oplagring, stevedore, bunkring og transport. Vi har dertil de helt rigtige rammer for at tilbyde vores faciliteter til en bred vifte af forskellige virksomheder, som enten ønsker at etablere sig på Skagen Havn, eller som ønsker at laste eller losse deres varer via havnen.

Blandt de varegrupper som håndteres er:

  • Bulk som fiskemel, sten og grus
  • Projektlaster
  • Frysegods som losses / lastes direkte fra køleskibe til frysepakhuse nær ved kajkanten
  • Flydende bulk i form af fiskeolie og gasolie. For begge produkters vedkommende gælder det, at der på Skagen Havn findes tankanlæg med direkte forbindelse fra kajen til disse
  • Fra havneområdet er der tillige ugentlige afgange med godstog

 

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk