Bunkring og gods 

Skagen Havn har en central placering for godstrafik og bunkring, som er yderst attraktiv for de mere end 60.000 skibe, som passerer nord om Danmark gennem Skagerrak hvert år.

Med Nordeuropas bedste maritime strøgbeliggenhed ligger Skagen ideelt placeret som basehavn for bunkring af skibe på reden eller ved et af de tre tankanlæg ved kaj. De tre tankanlæg betjenes af Monjasa A/S, Nordic Marine Oil A/S og FF Handel, som servicerer de skibe, som anløber havnen, og mange af de tusindvis af skibe som hvert år passerer tæt forbi Skagen.

Det seneste tankanlæg på Skagen Havn blev etableret i november 2015, så bunkringsmulighederne matcher den stigende efterspørgsel fra den internationale skibstrafik mellem Atlanterhavet/Nordsøen og Baltikum, altså trafik både ind og ud af SECA-området.

Kloakspildevand kan afleveres ved landforbindelse. Fra ultimo 2017 vil det være muligt at aflevere tankrensevand både til bunkerbåd såvel som ved landforbindelse langs kaj 9 og 10. Dertil vil der kunne tilbydes mulighed for at aflevere olieforurenet vand fra tankrensning til behandlingsanlæg på land, ligesom modtagelse af spildevand kan tilbydes.

Muligheder for lastning eller losning af gods er med de nye kajer optimeret. Kaj 10 med en længde på 190 meter og 9 meters garanteret vanddybde samt kaj 9 på 450 meter med 11 meters vanddybde. Begge kajarealer har 30 meters bredde i hele kajens længde.

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk